February 19, 2014

Media: Television

Cám ơn cuộc đời… Thank you life…. merci la vie… (English, Francais, Tieng viet)
Vietnamese national TV show VTV1, broadcast on 2017 Christmas Eve with the little girls on our project Where Dreams Bloom and Georges Blanchard..

Vinh Long TV chanel: THVL Người đưa tin 24G: Người đàn ông Pháp 20 năm cứu phụ nữ Vi.

VN Express International: The man who stayed: Frenchman who rescued 2,500 Vietnamese women from trafficking .

Georges Blanchard has lived in Saigon for 25 years. His ultimate focus: looking for trafficked children and women and bringing them home.

VNEXPRESS Vietnamese: Người đàn ông Pháp giải cứu hàng nghìn phụ nữ Việt khỏi nạn buôn người .

Lớn lên trong khu trọ toàn gái mại dâm ở Paris, Georges Blanchard đã dành 25 năm ở Việt Nam để giúp những người có cuộc sống tối tăm trở lại cộng đồng. Không có tài sản gì đáng giá nhưng ông nói mình rất hạnh phúc.

Vietnamese & English: Radio Free Asia: Cost of living. The story of a Vietnamese victim of trafficking rescued by herself.

Tieng Viet. VTV1 (Vietnamese TV) First existing documentary in Vietnam about trafficking .

Tieng Viet – English subtitles

học viên của trung tâm A.A.T. (Liên minh phòng chống buôn bán người) đã viết và biểu diễn tác phẩm này.
Written and performed by residents of Alliance Anti Traffic Vietnam. They wished to share this document as prevention. This is a true story that many young Vietnamese girls are easily victims.

English. Sexual education program Alliance Anti trafic Vietnam

Sexual education program Vietnamese television.

Tieng Viet Sức sống mới Với Georges Blanchard (Alliance Anti Trafic founder)

Tieng Viet – English subtitles 1 Georges’ Vietnam life. Vietnamese Television.

Tieng Viet. An Tet Viet 2014 VTV (With Georges Blanchard, Alliance Anti Trafic founder)